The Beautiful Mind Shining Silence The Better Me He is my Sun The Light in my heart Fight! Nan the Barista

News ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ


  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษ
Update : 26 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลรา
Update : 26 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
Update : 26 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
Update : 26 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบหน่วยงาน
Update : 26 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
Update : 26 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  จัดพิธีถวายพระพรและจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
Update : 30 กรกฎาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
Update : 30 กรกฎาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  นำผู้รับบริการทัศนศึกษาเยี่ยมชมการแกะสลักเทียนพรรษา ประจำปี 2562
Update : 30 กรกฎาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  อธิบดี พก. เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินงาน
Update : 28 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

  กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กุศล เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการ ณ บ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุ
Update : 07 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียด...

  จัดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ในใจเรา THINK♥GREEN” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
Update : 28 พฤษภาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมให้การต้อนรับคณะของคุณหนุ่ม วงกะลา บริจาคสิ่งของ
Update : 14 พฤษภาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
Update : 14 พฤษภาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
Update : 14 พฤษภาคม 2562
ดูรายละเอียด...

  ตัวแทนผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง เข้าเยี่ยมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชน
Update : 14 พฤษภาคม 2562
ดูรายละเอียด...

ทั้งหมด 7 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] Next>>