หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

รองอธิบดี กรม พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ

          ร่วมต้อนรับ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม รองอธิบดี กรม พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ