หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

          ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ผู้รับบริการบ้านอุบลฮักแพง ได้ร่วมแสดงความสามารถ เต้นประกอบเพลง ไหง่ง่อง ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกมส์ ตักไข่พาโชค ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562