หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
       ประกาศเมื่อ (11 พฤษภาคม 2566 13:47:19)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (03 พฤษภาคม 2566 15:52:13)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
       ประกาศเมื่อ (21 เมษายน 2566 17:02:16)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
       ประกาศเมื่อ (26 ธันวาคม 2565 16:54:18)
 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประกาศเมื่อ (06 ธันวาคม 2565 15:34:22)
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
       ประกาศเมื่อ (16 พฤศจิกายน 2565 16:34:22)
 ประกาศประดวกราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
       ประกาศเมื่อ (27 ตุลาคม 2565 19:15:26)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคลธรรมดา
       ประกาศเมื่อ (23 สิงหาคม 2565 18:43:24)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลาสัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (15 สิงหาคม 2565 15:13:32)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองฯ
       ประกาศเมื่อ (03 สิงหาคม 2565 13:47:41)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ
       ประกาศเมื่อ (09 มิถุนายน 2565 16:41:36)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
       ประกาศเมื่อ (06 มิถุนายน 2565 15:03:33)
 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2565 15:53:33)
 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (18 พฤษภาคม 2565 16:01:34)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
       ประกาศเมื่อ (09 พฤษภาคม 2565 12:15:50)
 ทั้งหมด 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>