หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ ครั้งที่ 2
       ประกาศเมื่อ (17 พฤษภาคม 2567 16:43:53)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ
       ประกาศเมื่อ (18 เมษายน 2567 18:36:25)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ
       ประกาศเมื่อ (21 มกราคม 2567 16:11:21)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ และกำหนดวันเวลาสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
       ประกาศเมื่อ (15 มกราคม 2567 20:19:00)
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
       ประกาศเมื่อ (03 มกราคม 2567 17:59:19)
 ประกาศราคาจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567
       ประกาศเมื่อ (14 พฤศจิกายน 2566 20:25:52)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง จนท.รักษาความปลอดภัย และจนท.ประกอบอาหาร
       ประกาศเมื่อ (24 ตุลาคม 2566 19:05:04)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาสอบ
       ประกาศเมื่อ (18 ตุลาคม 2566 17:24:57)
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
       ประกาศเมื่อ (06 ตุลาคม 2566 11:40:07)
 ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การพ้นสภาพ และสืบหาทายาทของผู้รับบริการกรณีเสียชีวิต
       ประกาศเมื่อ (18 กันยายน 2566 15:08:29)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
       ประกาศเมื่อ (29 มิถุนายน 2566 14:45:01)
 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลา สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
       ประกาศเมื่อ (28 มิถุนายน 2566 15:38:08)
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ฯ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
       ประกาศเมื่อ (19 มิถุนายน 2566 17:58:23)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
       ประกาศเมื่อ (11 พฤษภาคม 2566 13:47:19)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (03 พฤษภาคม 2566 15:52:13)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
       ประกาศเมื่อ (21 เมษายน 2566 17:02:16)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
       ประกาศเมื่อ (26 ธันวาคม 2565 16:54:18)
 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประกาศเมื่อ (06 ธันวาคม 2565 15:34:22)
 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
       ประกาศเมื่อ (16 พฤศจิกายน 2565 16:34:22)
 ประกาศประดวกราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
       ประกาศเมื่อ (27 ตุลาคม 2565 19:15:26)
 ทั้งหมด 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>