หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
       ประกาศเมื่อ (02 กุมภาพันธ์ 2565 13:51:50)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน
       ประกาศเมื่อ (27 มกราคม 2565 14:21:14)
 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง
       ประกาศเมื่อ (21 มกราคม 2565 14:53:33)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง
       ประกาศเมื่อ (21 มกราคม 2565 14:31:33)
 ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
       ประกาศเมื่อ (13 มกราคม 2565 15:31:33)
 ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
       ประกาศเมื่อ (13 มกราคม 2565 15:29:24)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน
       ประกาศเมื่อ (27 ธันวาคม 2564 14:02:39)
 ประกาศการซื้อวัคถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
       ประกาศเมื่อ (20 ธันวาคม 2564 16:30:48)
 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
       ประกาศเมื่อ (20 ธันวาคม 2564 16:24:25)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาสัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (17 ธันวาคม 2564 18:57:08)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
       ประกาศเมื่อ (09 ธันวาคม 2564 17:18:40)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง ตำแหน่งพยาบาล
       ประกาศเมื่อ (20 พฤษภาคม 2564 16:16:53)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง พยาบาล
       ประกาศเมื่อ (11 พฤษภาคม 2564 14:45:16)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง
       ประกาศเมื่อ (26 มกราคม 2564 17:45:57)
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
       ประกาศเมื่อ (24 มิถุนายน 2563 22:17:27)
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
       ประกาศเมื่อ (24 มิถุนายน 2563 22:17:05)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลบ่อพักน้ำเสียบริเวณเรือนนอน 7
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:24:25)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลบ่อพักน้ำเสียบริเวณโรงครัว
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:24:15)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:24:02)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:23:55)
 ทั้งหมด 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>