หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร และจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ประกาศเมื่อ (29 มิถุนายน 2566 14:45:01)


เอกสารแนบ 

Back