หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (1 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีประกาศเมื่อ (06 ธันวาคม 2565 15:34:22)


เอกสารแนบ 

Back