หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:20:22)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ เลขทะเบียน กบ-3830 อุบลราชธานี
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:20:08)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ เลขทะเบียน กบ-3830 อุบลราชธานี
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:19:58)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อระบบน้ำบาดาลหน้าเรือนนอน 7
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:19:43)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดรางวัลสำหรับกิจกรรมวันปีใหม่
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:19:25)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:19:05)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบรูปเพื่อใช้ในวันฉัตรมงคล
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:18:48)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน ตุลาคม 2562
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:18:19)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
       ประกาศเมื่อ (26 พฤษภาคม 2563 11:07:59)
 ร่างขอบเขตของงาน Terms of Refernce : TOR
       ประกาศเมื่อ (26 พฤษภาคม 2563 11:07:45)
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
       ประกาศเมื่อ (26 พฤษภาคม 2563 11:06:21)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง
       ประกาศเมื่อ (26 พฤษภาคม 2563 11:06:07)
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
       ประกาศเมื่อ (26 พฤษภาคม 2563 11:05:48)
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
       ประกาศเมื่อ (08 สิงหาคม 2562 13:56:06)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล
       ประกาศเมื่อ (17 เมษายน 2562 15:59:03)
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
       ประกาศเมื่อ (21 มีนาคม 2562 12:47:51)
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 1 หลัง
       ประกาศเมื่อ (21 มีนาคม 2562 12:30:36)
 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561
       ประกาศเมื่อ (20 มีนาคม 2562 16:53:30)
 ร่างขอบเขตของงาน Terms of Refernce : TOR
       ประกาศเมื่อ (14 มีนาคม 2562 16:56:10)
 ร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล
       ประกาศเมื่อ (14 มีนาคม 2562 16:51:40)
 ทั้งหมด 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>