หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
       ประกาศเมื่อ (16 พฤศจิกายน 2565 16:34:22)
 ประกาศประดวกราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
       ประกาศเมื่อ (27 ตุลาคม 2565 19:15:26)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคลธรรมดา
       ประกาศเมื่อ (23 สิงหาคม 2565 18:43:24)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลาสัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (15 สิงหาคม 2565 15:13:32)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองฯ
       ประกาศเมื่อ (03 สิงหาคม 2565 13:47:41)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ
       ประกาศเมื่อ (09 มิถุนายน 2565 16:41:36)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
       ประกาศเมื่อ (06 มิถุนายน 2565 15:03:33)
 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2565 15:53:33)
 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์
       ประกาศเมื่อ (18 พฤษภาคม 2565 16:01:34)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
       ประกาศเมื่อ (09 พฤษภาคม 2565 12:15:50)
 ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ประกาศเมื่อ (09 มีนาคม 2565 16:15:50)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
       ประกาศเมื่อ (02 กุมภาพันธ์ 2565 13:51:50)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน
       ประกาศเมื่อ (27 มกราคม 2565 14:21:14)
 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง
       ประกาศเมื่อ (21 มกราคม 2565 14:53:33)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง
       ประกาศเมื่อ (21 มกราคม 2565 14:31:33)
 ทั้งหมด 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>