หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน

          วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน ในโอกาสนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน