หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2562

          จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2562