หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบหน่วยงาน

          ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบหน่วยงาน