หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตราประกาศเมื่อ (16 พฤศจิกายน 2565 16:34:22)


เอกสารแนบ 

Back