หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองฯ

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองฯ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่ง พยาบาลประกาศเมื่อ (03 สิงหาคม 2565 13:47:41)


เอกสารแนบ 

Back