หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯประกาศเมื่อ (06 มิถุนายน 2565 15:03:33)


เอกสารแนบ 

Back