หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 045 315319ประกาศเมื่อ (09 พฤษภาคม 2565 12:15:50)


เอกสารแนบ 

Back