หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประกาศเมื่อ (02 กุมภาพันธ์ 2565 13:51:50)


เอกสารแนบ 

Back