หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงประกาศเมื่อ (21 มกราคม 2565 14:31:33)


เอกสารแนบ 

Back