หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขั้นตอนการลงคะแนนที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับริการบ้านอุบลฮักแพง

          จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขั้นตอนการลงคะแนนที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับริการบ้านอุบลฮักแพง โดยมี นายไกรสิทธิ์ อาภาวัลสงค์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขั้นตอนการลงคะแนนที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับริการบ้านอุบลฮักแพง