หน้าแรก << ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง ตำแหน่งพยาบาล
       ประกาศเมื่อ (20 พฤษภาคม 2564 16:16:53)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง พยาบาล
       ประกาศเมื่อ (11 พฤษภาคม 2564 14:45:16)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ พร้อมถมดิน จำนวน 1 หลัง
       ประกาศเมื่อ (26 มกราคม 2564 17:45:57)
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
       ประกาศเมื่อ (24 มิถุนายน 2563 22:17:27)
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
       ประกาศเมื่อ (24 มิถุนายน 2563 22:17:05)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลบ่อพักน้ำเสียบริเวณเรือนนอน 7
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:24:25)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลบ่อพักน้ำเสียบริเวณโรงครัว
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:24:15)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:24:02)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:23:55)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:23:41)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:23:25)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:23:05)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน เมษายน 2563
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:22:52)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มีนาคม 2563
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:22:36)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มกราคม 2563
       ประกาศเมื่อ (27 พฤษภาคม 2563 15:22:17)
 ทั้งหมด 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>