หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ประชุมครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

          ประชุมครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการ และวางแผนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบของขวัญวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ประชุมครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562