หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา

          โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา และวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี บ้านอุบลฮักแพง โดยมี นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา