หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

          ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง นายพจน์ สุรสร จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566