หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up skill,Re skill)

          ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up skill,Re skill) ให้กับผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up skill,Re skill)