หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวณัฐนิช จันทร์มา ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นำผู้รับบริกการจำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวของสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการปรับตัวเข้ากับสังคม เกิดความเพลิดเพลินลดภาวะความเครียดของผู้รับบริการ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี