หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี

          สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00-17.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 131 คน โดยเลือกตั้งในเขต 101 คน และเลือกตั้งนอกเขต 30 คน ในโอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกต้ั้ง

ภาพกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี