หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมพิธีเปิดโครงการแม็คโคร พม. สร้างงาน สร้างอาชีพ

          ร่วมพิธีเปิดโครงการแม็คโคร พม. สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการฯ มีการฝึกการทำหมูปิ้งนมสดและชานม เพื่อให้คนพิการสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้

ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการแม็คโคร พม. สร้างงาน สร้างอาชีพ