หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

          ขอความอนุเคราะห์สวนสัวต์อุบลราชธานี นำผู้รับบริการจำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการปรับตัวเข้ากับสังคมเกิดความเพลิดเพลิน ลดภาวะความเครียดของผู้รับบริการ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี