หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

โครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดและจริยธรรมนำ Life

          โครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดและกิจกรรมจริยธรรมนำ Life ณ วัดบ้านนาคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ทำความสะอาดพระอุโบสถ กวาดลานวัด และล้างห้องน้ำวัด เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพกิจกรรม โครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดและจริยธรรมนำ Life