หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมต้อนรับคณะนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วกมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

          ร่วมต้อนรับคณะนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วกมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นให้แก่คนพิการ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนกระเช้าปีใหม่ เป็นของใช้จำเป็น สำหรับผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาส" ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับคณะนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วกมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี