หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

          กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช รดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณโดยรอบ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565