หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

          ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565