หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

          จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้รับบริการอย่างถูกวิธี โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก กู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน