หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสังคมสงเคราะห์ 36

          ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสังคมสงเคราะห์ 36 เพื่อเฉิลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันีหลวง โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสังคมสงเคราะห์ 36