หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

โครงการอบรมให้ความรู้ การดูแลพฤติกรรมก้าวร้าว ในคนพิการทางจิต

          จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การดูแลพฤติกรรมก้าวร้าว ในคนพิการทางจิต โดยมี นางนาฎลดา นำภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวนิภาพร รัฐมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเมื่อเวลา 13.00 น. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการทางจิต และคนพิการทุกประเภท โดยมี นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ การดูแลพฤติกรรมก้าวร้าว ในคนพิการทางจิต