หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมต้อนรับ ท่านพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ร่วมต้อนรับ ท่านพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับ ท่านพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์