หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

          ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นายอนันต์ ดนตรี ในการเข้าตรวจราชการ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. เขตตรวจราชการที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.