หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

          ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการปลูกต้นไม้ และการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู้ 100 ล้านต้น ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565