หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

          ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน" โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมกิจตรงรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564