หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน เข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน เข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้รับบริการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน เข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่