หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมออกหน่วย พอ.สว. หน่วยบริการจังหวัดประจำปี 2565

          ร่วมออกหน่วย พอ.สว. หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2565 โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ และมอบของรางวัล ณ บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมออกหน่วย พอ.สว. หน่วยบริการจังหวัดประจำปี 2565