หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm เข็มที่ 2

          วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวณัฐนิช จันทร์มา ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์บริการฉีดวัคซีนแก่คนพิการภายในสถานคุ้มครองฯ ซึ่งเป็นวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2 ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm เข็มที่ 2