หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

นำผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19

          นำผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 2 ราย ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ภาพกิจกรรม นำผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19