หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิต

          ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิต เพื่อเป็นการเยียวยา และเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิต