หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมจัดกิจกรรม "บุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปีใหม่รื่นรมย์"

          ร่วมจัดกิจกรรม "บุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปีใหม่รื่นรมย์" เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กิรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล นำผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ บริเวณโรงอาหาร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรม "บุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปีใหม่รื่นรมย์"