หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการ

          กราบขอบพระคุณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี กรมการปกครอง นำโดย นางสาววารุณี มงคลกุล เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ให้ความอนุเคราะห์ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล

ภาพกิจกรรม จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการ