หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ชี้แจ้งทำความเข้าใจ ขั้นตอนการลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"

          ชี้แจ้งทำความเข้าใจ ขั้นตอนการลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณโรงอาหาร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ชี้แจ้งทำความเข้าใจ ขั้นตอนการลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"