หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

กีฬาสีสัมพันธ์ สังสรรค์งานปีใหม่ ประจำปี 2564 "ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 4"

          กีฬาสีสัมพันธ์ สังสรรค์งานปีใหม่ ประจำปี 2564 "ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 4" ให้แก่คนพิการได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยในการจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน และมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ สังสรรค์งานปีใหม่ ประจำปี 2564 "ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 4"