หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

นำคนพิการที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

          นำคนพิการที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งศาลากลางบ้านดงคำอ้อ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม นำคนพิการที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง