หน้าแรก << ข่าวกิจกรรม


 

ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

          ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ในการนี้ได้ส่งตัวแทนคนพิการที่มีความสามารถเข้าร่วมการแสดงในชุด "ปูหนีบอีปิ" เพื่อให้คนพิการได้ร่วมแสดงออก และแสดงความสามารถ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ OTOP Center จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563